31 Ιαν 2018

Ομιλία της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με αντικείμενο τον απολογισμό του έργου της Περιφερειακής Αρχής για το 2017.
Στην ομιλία της η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου ανέφερε εισαγωγικά τα εξής:
«Και το 2017 και το 2018 συνεχίζουμε με τον ίδιο πάντα οδηγό: Εμείς δημιουργούμε το μέλλον μας. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα, επίγνωση και φαντασία συνεχίζουμε.

Η χρονιά που πέρασε, το 2017, ήταν μια χρονιά με προβλήματα και προκλήσεις. Μια χρονιά δημιουργική, με αγώνες και αγωνίες, διεκδικήσεις και μάχες. Με κέρδη και ζημίες, όπως λένε στην τρέχουσα γλώσσα. Κάθε εμπόδιο όμως είναι και μια νέα αφορμή, κάθε δυσκολία μπορεί να γίνεται και μια νέα αφετηρία.

Δεν θα πάψουμε με βαθιά επίγνωση των συνθηκών να παλεύουμε για ένα ελπιδοφόρο αύριο και να κάνουμε εμείς οι ίδιοι τον δρόμο πιο φωτεινό.

Το οφείλουμε στους νέους ανθρώπους που επιμένουν να προσπαθούν, το οφείλουμε σε όλους τους κατοίκους των νησιών μας που άντεξαν και αντέχουν τα δύσκολα χρόνια, στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά και να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν ευκαιρίες, να ανοίξουν νέους δρόμους. Για όλους αυτούς οφείλουμε να χτίσουμε τις γέφυρες προς την επόμενη φάση.

Αναρωτιέμαι πολλές φορές για το πως πορευόμαστε. Αν κάνουμε πράγματι ό,τι περνά από το χέρι μας, αν δίνουμε τις σωστές προτεραιότητες, αν αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες.

Αναρωτιέμαι μήπως χάνουμε ευκαιρίες, μήπως εγκλωβιζόμαστε σε πρακτικές και συνήθειες που μας κρατούν καθηλωμένους σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, χωρίς να μετρά και να υπολογίζει τις δικές μας επιλογές. Χωρίς να δίνει σημασία σε ανάγκες, προβλήματα και ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.

Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.

Υπάρχει αναζήτηση απαντήσεων.

Υπάρχει πορεία λύσεων.

Όλα χτίζονται στον χρόνο.

Η επιμονή και η διάρκεια ορίζει τα πράγματα. Με τη μεγάλη διαδρομή βρισκόμαστε σε αναμέτρηση.

Δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο, σε μια κανονική χώρα, σε ομαλές συνθήκες. Ζούμε σε μια Περιφέρεια που έχει να αντιμετωπίσει πέρα από τα γενικά προβλήματα της χώρας, τα δικά της προβλήματα, που δεν τα δημιούργησε η ίδια ούτε μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνη της. Είναι προβλήματα της Ευρώπης, αλλά και προβλήματα παγκόσμια, προβλήματα που χαρακτηρίζουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την εποχή μας, που έχουν ιστορικές διαστάσεις, που η αντιμετώπισή τους θα καθορίζει τις εξελίξεις και την πορεία της ευρύτερης περιοχής για πολλά χρόνια.

Ξεχνάμε καμία φορά, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τα προβλήματα μας υπερβαίνουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη σχετικότητά μας, τη σχετικότητα όλων μας, αλλά αναφέρομαι στη σύνθετη πραγματικότητα που πολλές φορές ,όσο και αν πασχίζουμε, όσο και αν προσπαθούμε, όσο και αν δοκιμαζόμαστε, μας διαφεύγει.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση παρά τις προσδοκίες δεν εξελίχθηκε σε θεσμό περιφερειακής διακυβέρνησης καθώς οι αρμοδιότητες, οι πόροι, αλλά κυρίως η πολιτική βούληση για την οριοθέτηση και διεύρυνση του ρόλου της, εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι και ασαφείς.

Ο διάλογος για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση, πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει και το Υπουργείο Εσωτερικών να παρουσιάσει τις θέσεις του για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, ώστε, με τη συμμετοχή της ΕΝΠΕ και των συναρμοδίων υπουργείων, να εκπονηθεί ο «οδικός χάρτης» που θα προσδιορίζει και θα κατευθύνει τα βήματα της μεταρρύθμισης, το χρονικό πλαίσιο, καθώς και το εύρος των αλλαγών.

Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει καταρχήν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού. Ταυτόχρονα, οφείλω να επισημάνω ότι στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας.

Σχετικά με τη συζήτηση του νέου εκλογικού συστήματος για την Αυτοδιοίκηση, η Ένωση Περιφερειών θεωρεί ότι πρέπει να προκύψει μια ολοκληρωμένη και καθαρή πρόταση, η οποία να τεθεί σε ευρεία διαβούλευση, ώστε να τύχει ευρύτερων συναινέσεων.

Επίσης, με βάση και την απόφαση του συνεδρίου της ΕΝΠΕ, είναι γνωστό ότι ζητείται η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η επικαιροποίηση νομοθεσίας και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, η αύξηση στο 40% της ποσόστωσης φύλου στις εκλογές, αλλά και στα θεσμικά όργανα.

Οι Περιφέρειες πρέπει να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων όπως: η χάραξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής στο χώρο ευθύνης τους, ο σχεδιασμός και υποστήριξη των δράσεων για την απασχόληση και την κοινωνική οικονομία, η αγροτική ανάπτυξη, η χωροταξική πολιτική, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενεργός συμμετοχή στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών, για την υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου καθώς και για την ανάληψη δράσεων για την ήπια τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη στις Προστατευόμενες Περιοχές, η πολιτική προστασία και ειδικότερα ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η ανάδειξη και προώθηση των πολιτιστικών πόρων και του τουρισμού.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσα στη δύσκολη συγκυρία- με τα γνωστά σε όλους προβλήματα στελέχωσης των υπηρεσιών της-αντιμετωπίζοντας συνεχώς έκτακτες ανάγκες όπως οι φυσικές καταστροφές, αλλά και συνεχιζόμενες κρίσεις όπως το προσφυγικό, πιστεύουμε ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες υπερβαίνοντας πολλές φορές τις δυνατότητές μας. Και σε κάποιες θα έλεγα περιπτώσεις αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες πέραν του αυστηρά καθορισμένου ρόλου της.

Σε όλα αυτά αναλυτικά θα αναφερθούν οι Αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Ως παράδειγμα θα αναφέρω τις πολιτικές πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων (σεισμοί, πλημμύρες ευλογιά κλπ). Επίσης, την προώθηση και υλοποίηση εμβληματικών έργων στον τομέα του Πολιτισμού, της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας και εν γένει της προστασίας των πολιτών. Σταθερά στηρίζουμε με έργα πνοής την ανάπτυξη των μικρών νησιών και μέσω των ΟΧΕ, ενώ παράλληλα πρωτοπορούμε δημιουργώντας Ειδικό Ταμείο εκχωρώντας πόρους από το ΠΕΠ του Βορείου Αιγαίου. Τέλος, εξειδικευμένες δράσεις γίνονται για την ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων στο Βόρειο Αιγαίο προϊόντων και την προώθησή τους, συνδέοντας τον αγροτικό τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν θα πάψουμε ποτέ να προσπαθούμε, δεν θα συμβιβαστούμε ούτε με τα προβλήματα ούτε με τις ανάγκες.
Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού, με τη δύναμη της εμπιστοσύνης των πολιτών συνεχίζουμε.
Εμείς παραθέτουμε με ειλικρίνεια την κατάσταση.
Σε αυτόν ανήκει η κρίση.
Σας ευχαριστώ».