20 Φεβ 2018

Ισολογισμός-Απολογισμός 2016: Λανθασμένη διοίκηση και διαχείριση

Στο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν η έγκριση του ισολογισμού-απολογισμού του οικονομικού έτους 2016.
Η "Ανατροπή" μελετώντας τον ισολογισμό του Δήμου Σάμου, αλλά και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2016, αναφέρει τα εξής σημαντικά και αρνητικά στοιχεία, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος:

1.      Οι απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών έχουν αυξηθεί από 7.828.679, 81 σε 8.012.225,39.

2.      Τα διαθέσιμα έχουν μειωθεί από 3.076.117,96 σε 2.682.796,25.

3.      Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών έχει αυξηθεί από 15.430.348,25 σε 19.021.808,95.

4.      Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας έχουν αυξηθεί από 2.694.523,65 σε 3.558.345,75.

5.      Στα ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως προκύπτουν ζημιές που έχουν εκτιναχθεί από 3.639.751,82 σε 6.939.310,40. (αύξηση 90,65%)            Να σημειωθεί ότι ο ισολογισμός-απολογισμός εγκρίθηκε από 14 δημοτικούς συμβούλους, οι παρευρισκόμενοι της πλειοψηφίας, όταν οι συνολικά εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι 33. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Αμυρσώνης, με σφοδρή λεκτική επίθεση στα λεγόμενα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Ανατροπή", Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, πίστευε ότι αυτά τα οικονομικά στοιχεία δεν ευσταθούν, έπρεπε να ερωτηθούν και όχι να περιλαμβάνονται στην τοποθέτησή του.

Όμως, όποιος γνωρίζει λογιστική, μπορεί εύκολα να διαβάσει στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Σάμου όλα αυτά τα στοιχεία. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν την λανθασμένη οικονομική διοίκηση και διαχείριση από την δημοτική αρχή, και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως την ανεπάρκεια και στασιμότητα προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν σαν βελτίωση και ανοδική προοπτική.