23 Φεβ 2018

Αποδοχή των ενστάσεων στα αιτήματα παραγωγών από το νομό Σάμου


Μας γνωστοποιήθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ επανεξέτασε τα αιτήματα παραγωγών από το νομό Σάμου που αφορούσαν στην αποδοχή ενστάσεων για την οριστικοποίηση των Εκπρόθεσμων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του έτους 2015 (που εκ παραδρομής δεν είχαν οριστικοποιηθεί κατά την υποβολή τους) και οι οποίες υποβλήθηκαν από την ΕΟΣ Σάμου.

Η απόφαση έρχεται μετά από τη συνεχή συνεργασία του Βουλευτή Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τοπικά συνεταιριστικά στελέχη, ώστε να γίνει εντέλει αποδοχή των αιτήσεων των παραγωγών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε την αποδοχή των ενστάσεων, για λόγους ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 35953/9-2-2016 αίτηση από την ΕΟΣ Σάμου, στο όνομα και για λογαριασμό των αιτούντων παραγωγών. Περιλαμβάνονται 182 ονόματα παραγωγών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την οριστικοποίηση των αιτήσεών τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.