30 Μαρ 2018

Στοιχεία για τον πρώτο χρονο της Ανακύκλωσης στη Σάμο


Ο Δήμος Σάμου, σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», κατά το πρώτο έτος (Μάρτιος 2017 – Φεβρουάριος 2018) της εκκίνησης της ανακύκλωσης συνέλλεξε και προώθησε 12.810 κιλά παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και 400 κιλά λαμπτήρων.

Για τη συλλογή των εν λόγω αποβλήτων έχουν τοποθετηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στο Βαθύ και στα Δημοτικά Καταστήματα του Καρλοβάσου, Πυθαγορείου, Μαραθοκάμπου και Κοκκαρίου plexi-glass κάδοι για τις μικροσυσκευές καθώς και χάρτινες υποδοχές (χάρτινα stand) για τους λαμπτήρες. Παράλληλα, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών ηλεκτρικών συσκευών.


Για τους λαμπτήρες που αφορούν τον δημοτικό φωτισμό, ο Δήμος Σάμου, έχει προμηθευτεί μεταλλικούς κάδους για την ασφαλή τους αποθήκευση, ενώ διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2017 διημερίδα-σεμινάριο επιμόρφωσης των υπαλλήλων του για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Καλούμε τους δημότες προκειμένου να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η θετική πορεία του προγράμματος, να προωθούν τις παλαιές συσκευές τους για ανακύκλωση ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη ποσότητα των ανακυκλώσιμων, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία του τόπου μας.