30 Μαρ 2018

Όχι στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών στο Β. Αιγαίο

Επιστολή του δημάρχου Σάμου προς την υφυπουργό οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου ως προς τις φημολογούμενες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών.

κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο θέμα της προαναγγελθείσας αύξησης (σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 60%) των αντικειμενικών αξιών που θα ισχύσουν για το Βόρειο Αιγαίο. Μία απόφαση που θα έχει πολλαπλές συνέπειες τόσο σε οικονομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το συγκεκριμένο θέμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη πτυχή στην ασκούμενη οικονομική πολιτική επίτευξης των όποιων στόχων της Κυβέρνησης. Αντιθέτως, αποτελεί θέμα εθνικής σημασίας με προεκτάσεις που άπτονται της διατήρησης του πληθυσμού στις πατρογονικές του κατοικίες, της ελληνικότητας αυτών και συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αντίστοιχα. Το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα, καθώς και η ιδιαιτερότητα των σχέσεων της χώρας μας με την γείτονα, επιβαρύνουν, διαχρονικά, το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, της καθημερινότητάς τους και το επιχειρηματικό περιβάλλον, επιτείνοντας, έτι περαιτέρω, τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Οι υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες όπως και όποια άλλα μέτρα (οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, που θα πρέπει να διατηρηθούν) δε συνιστούν κάποιου είδους προνόμια, αλλά αντισταθμιστικές για τη νησιωτικότητα ρυθμίσεις που αποτελούν κοινή πρακτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κεκτημένα που είναι αδιανόητο να μην ισχύουν για την κατεξοχήν νησιωτική χώρα της Ευρώπης.

Είμαι βέβαιος ότι οι σχετικές μελέτες, τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Βορείου Αιγαίου) και οι παραπάνω σοβαρότατοι λόγοι θα συνεισφέρουν θετικά στην τελική σας απόφαση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας ζητούμε να μην υπάρξει αύξηση των αντικειμενικών αξιών στο Β. Αιγαίο.

Ο Δήμαρχος Σάμου

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος