4 Απρ 2018

«Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών δημοτικού σταδίου Σάμου».


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου και η Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Σάμου κα. Σουλτάνα Ανδρεάδου, υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Σάμου για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών δημοτικού σταδίου Σάμου».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η διάρκεια υλοποίησής του είναι 3 μήνες, ενώ η διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης είναι 12 μήνες. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

Αποκατάσταση υποκείμενων καναλιών αποστράγγισης.
Εργασίες οδοστρωσίας.
Ασφαλτικές εργασίες διάστρωσης.
Τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα ταρτάν.

Η Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά:

«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνδράμει με χρηματοδοτικούς πόρους και το στελεχικό της δυναμικό ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων του Δήμου Σάμου για την ανάγκη ανακατασκευής του περιμετρικού στίβου του σταδίου Σάμου.


Και αυτό γίνεται στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών των νησιών μας».