29 Απρ 2018

Το τμήμα κομμωτικής του ΙΕΚ Σάμου στο Ειδικό Σχολείο

Το ΔΙΕΚ Σάμου με το τμήμα της ειδικότητας Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης   ξεκίνησε ένα κύκλο συνεργασίας με το ΕΕΕΕΚ Σάμου προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους μαθητές του σχολείου, την Παρασκευή στις 28/4/2018.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους καταρτιζόμενους του τμήματος και την καθηγήτρια τους Δήμητρα Αποστολοπούλου οι οποίοι πρόσφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους προσφέροντας υπέροχα χτενίσματα και κουρέματα στους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Σάμου αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, κάθε υλικό και άυλο πόρο προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα.
Οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν δίνουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την σύμπραξη και συνεργασία. Ας αποτελέσει έναν πυρήνα ευαισθητοποίησης εντοπισμού προβλημάτων και ορθότερης καθοδήγησης για την αντιμετώπιση τους, αποφέροντας οφέλη στους ίδιους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και γενικότερα την τοπική κοινωνία.