10 Μαΐ 2018

Η Ανατροπή για το σχέδιο «Κλεισθένης 1»

Στο δημοτικό συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 7 Μαΐου 2018, συζητήθηκαν οι αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία της διαβούλευσης για την τοπική αυτοδιοίκηση και φέρουν την ονομασία «Κλεισθένης 1».

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκει την δημοτική παράταξη “Ανατροπή” αντίθετη σε ορισμένα της σημεία, και ειδικότερα στο ότι καταβάλλεται μία προσπάθεια υποβάθμισης του θεσμού της δημοκρατίας και της συμμετοχής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ενώ στη συνέχεια προωθείται και η κατάργηση του θεσμού των κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, λόγω αλλαγής του πληθυσμιακού κριτηρίου των κατοίκων που δικαιούνται στην κοινότητά τους εκπροσώπηση από ένα άτομο ή από 3μελές ή από 5μελές συμβούλιο, παρατηρείται ότι:
4 δημοτικές κοινότητες που έχουν 5μελές συμβούλιο, παραμένουν ως έχουν.
5 δημοτικές κοινότητες που έχουν 5μελές συμβούλιο, αυτό συρρικνώνεται σε 3μελές.
3 τοπικές κοινότητες που έχουν 3μελές συμβούλιο, παραμένουν ως έχουν.
8 τοπικές κοινότητες που έχουν 3μελές συμβούλιο, αυτό καταργείται και η εκπροσώπηση θα γίνεται από ένα άτομο.
15 τοπικές κοινότητες που εκπροσωπούνται από ένα άτομο, η εκπροσώπηση αυτή παραμένει ως έχει.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν προωθείται η εκπροσώπηση των κοινοτήτων από πολλά άτομα, τα οποία θα αποφασίζουν δημοκρατικά, αλλά αντιθέτως ενισχύεται η μειοψηφία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επίσης, η “Ανατροπή” είναι αντίθετη στο άρθρο 17, στο οποίο προτείνεται η κατάργηση της κοινότητας στην περίπτωση που δεν δηλωθεί συνδυασμός υποψηφίων ή υποψηφιότητα προέδρου, και επομένως θα ενώνεται με όμορη κοινότητα κατόπιν προεδρικού διατάγματος.

Πάραυτα, η πλειοψηφία των αντιδρώντων της συγκεκριμένης αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, ασχολείται μόνο με το ζήτημα της αναλογικής κατανομής εδρών των δημοτικών συμβούλων, όπως άλλωστε και η ΚΕΔΕ.

Η “Ανατροπή” – μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα – αντιμετωπίζει θετικά αυτή την πρόταση, καθώς πλέον θα πρέπει ο εκάστοτε δήμαρχος να λειτουργεί δημοκρατικά, να συνεργάζεται και να λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις όλων των δημοτικών συμβούλων, και ιδιαίτερα της μειοψηφίας.

Επομένως, θα καταργηθεί η λήψη αποφάσεων μόνο από μία παράταξη· αυτή του δημάρχου.