1 Μαΐ 2018

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν.Σάμου για την Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη


Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν.Σάμου , ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την “ Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη”.

Κάθε επιχειρηματίας ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων υποχρεούται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’/125) να προμηθευτεί τις εν λόγω καρτέλες και να τις αναρτήσει σε εμφανές σημείο της
επιχείρησης του. Επισημαίνεται δε, ότι η μη προμήθεια και ανάρτηση της καρτέλας αυτής την οριζόμενη χρονική περίοδο , σε τυχόν έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού, επιφέρει το προβλεπόμενο εκ του νόμου πρόστιμο και τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζουμε , ότι οι επιχειρηματίες οφείλουν να προμηθευτούν την Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2018 .

Για πληροφορίες, τα μέλη, μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του συλλόγου και στο τηλ. 22730-23055 & φαξ. 22730-23783, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00.