30 Ιουν 2018

Λαϊκή Συνέλευση στους Μυτιληνιούς

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), και κατόπιν της 13/28.06.2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μυτιληνιών, καλούμε όλους τους κατοίκους και τους φορείς του χωριού μας, να συμμετάσχουν στην λαϊκή συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών, που θα γίνει στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου της Δ.Κ. Μυτιληνιών, για ενημέρωση, συζήτηση, λήψη απόφασης και πιθανό καθορισμό ενεργειών αναφορικά το από 22.06.2018 αίτημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το οποίο ζητά από το ΓΕΕΘΑ, την παραχώρηση του ανενεργού στρατοπέδου (Π.Β) Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μοσχονά, για την μετεγκατάσταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών της Σάμου.Επειδή πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος επιτυγχάνεται μετά από συλλογικές διαδικασίες ζητάμε τις απόψεις και τις προτάσεις όλων. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε την παρουσία όλων απαραίτητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ