13 Ιουλ 2018

H “Ανατροπή” επισκέφτηκε τα Κονταίικα

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου, η “Ανατροπή” επισκέφτηκε την τοπική κοινότητα των Κονταιίκων. Στη συζήτηση με τους παρευρισκομένους αναλύθηκαν διάφορα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και οι βασικοί άξονες διοίκησης του δήμου, σύμφωνα με την “Ανατροπή”.

Στα Κονταίικα τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη υλοποιηθεί δύο μελέτες και ήδη βρίσκεται μία σε εξέλιξη υλοποίησης. Επίσης, υπάρχουν τρείς ώριμες μελέτες (α. Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, β. Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, γ. Βελτίωση αγροτικού δικτύου) συνολικής αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε κάποια χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Σύμφωνα με την “Ανατροπή”:
  1. Οι εκάστοτε μελέτες που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια από τον δήμο Σάμου ή από τους 4 καποδιστριακούς δήμους δεν πρέπει να μένουν ανενεργές, πρέπει να επικαιροποιηθούν και να αποφασιστεί ποιες από αυτές πρέπει να υλοποιηθούν, είτε μέσω προγραμμάτων είτε μέσω ιδίων πόρων.
  2. Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός μακρόπνοου σχεδιασμού από την δημοτική αρχή, ούτως ώστε να συντάσσονται μελέτες, χρήσιμες για το μέλλον, που θα χρησιμοποιηθούν και μετέπειτα από το δήμο.
  3. Σε κάθε κοινότητα, μικρή ή μεγάλη, σε συνεργασία με τους προέδρους ή τους εκπροσώπους και διάφορους ειδικούς του δήμου, πρέπει να προταθούν έργα, αλλά και να βρεθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής, ώστε να προγραμματιστούν οι σχετικές μελέτες, να ωριμάσουν και να αναμένουν την υλοποίησή τους.