2 Αυγ 2018

Ο « Καπετάν Λαχανάς » για την ανάπτυξη και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέος « Ο Καπετάν Λαχανάς» ορμώμενος από ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, κατέθεσε στις 18 Μαρτίου 2018 τις προτάσεις του: Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων με ΑΔΑ: 75634653ΠΓ-ΗΔΙ.

Αναλυτικά οι προτάσεις προς την Κοινότητα Βαθέος που ομόφωνα έγιναν δεκτές:
Άρθρο 3, παράγραφος 19.2.4.3
Αναβάθμιση θεάτρου Αϊ- Γιαννάκη με έργα συντήρησης, ανάπλασης και επέκτασης, με δημιουργία χώρων αποδυτηρίων, νέων θέσεων καθήμενων, καθώς και με συντήρηση πλατείας χορού.
Ηλεκτρονική σήμανση των ιστορικών σημείων του Άνω Βαθέος (π.χ. QR CODES «Quick Response»- Γρήγορη Ανταπόκριση), με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και σε γλώσσα της επιλογής του ενδιαφερομένου.
Καταγραφή και προώθηση θρησκευτικής διαδρομής, η οποία θα αναδεικνύει τις εκκλησίες και τα εξωκλήσια του Άνω Βαθέος, με αντίστοιχη ηλεκτρονική σήμανσή τους.
Σήμανση, ανάπλαση, ανάδειξη και φωταγώγηση μονοπατιού Αγίας Πελαγίας.
Σήμανση, ανάπλαση, ανάδειξη και φωταγώγηση μονοπατιού της περιοχής «Βράχος» (πλησίον ξενοδοχείου « Χριστιάνα»).
Σήμανση, ανάπλαση, ανάδειξη και φωταγώγηση μονοπατιού της περιοχής «Στήνια» στο Άνω Βαθύ.
Ανάπλαση παιδικής χαράς στην περιοχή «Παναγία».
Τοποθέτηση καλαίσθητων μικρών κάδων απορριμμάτων στις κύριες διαδρομές.

Σύνολο προϋπολογισμού προγράμματος : 250.000,00€.
Άρθρο 3, παράγραφος 19.2.4.5
Ανάπλαση εισόδου συλλόγου και ανάδειξη του παλαιού ελαιοτριβείου.
Αξιοποίηση δημοτικού κτιρίου παλαιάς αγοράς (στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα ο Σύλλογος) ως χώρου εκμάθησης παραδοσιακών τεχνών (αργαλειός) και ως χώρου στέγασης λαογραφικού μουσείου και Μουσείου «Νίκου Σταυρίδη».
Ανάπλαση χώρου εισόδου στο θέατρο Αϊ Γιαννάκη και περιβάλλοντος χώρου (παιδική χαρά, παγκάκια κτλ).
Αγορά παραδοσιακών φορεσιών.
Αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων. (Στήριξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, όπως του οργανοποιού παραδοσιακών οργάνων)
Αγορά παραδοσιακού αργαλειού.
Δημιουργία έντυπου οδηγού για την μοναδική αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού του Άνω Βαθέος.
Συνεργασία με φορείς για δράσεις όπως «Βοήθεια στο σπίτι», «Κοινωνικό φαρμακείο», καθαρισμός περιοχών κτλ.

Σύνολο προϋπολογισμού προγράμματος : 175.000,00€.Αναλυτικά οι προτάσεις προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου που έγιναν δεκτές:
Άρθρο 3, παράγραφος 19.2.4.4
Ετήσια χορηγία για την εκπλήρωση δράσεων και παρουσίαση παραδοσιακών χορών.
Διατήρηση των τμημάτων παραδοσιακών χορών, τόσο των παιδικών όσο και των τμημάτων ενηλίκων.
Διατήρηση του τμήματος πλεκτικής, με την προώθηση των προϊόντων.
Διατήρηση του τμήματος ζωγραφικής.
Δημιουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
Τακτική ξενάγηση στο Άνω Βαθύ είτε μεμονωμένων επισκεπτών, είτε ομάδων, όπως σχολεία, λοιπούς συλλόγους ή group αλλοδαπών.

Σύνολο προϋπολογισμού προγράμματος : 80.000,00€.