2 Αυγ 2018

Υπόμνημα για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμου

Υπόμνημα για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμου καθώς και μνημόνιο ενεργειών πρόληψης-αντιμετώπισης πυρκαγιών έτους 2018 υπό επικαιροποίηση και συμπλήρωση κατάθεσε ο Δήμος Σάμου στην σημερινή σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του σε υποδομές, μηχανήματα και υποστήριξη του Εθελοντικού προσωπικού.

Λόγω της ιδιομορφίας του νησιού μας, της πυκνής βλάστησης, των διάσπαρτων οικισμών, των κλιματολογικών συνθηκών, του βεβαρυμμένου ιστορικού από καταστροφές (ιδίως από πυρκαγιές) και λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας του ως προορισμού διακοπών, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη του υπάρχοντος σχεδιασμού.

Κάθε χρόνο το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου επισκέπτεται όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα για την καταγραφή των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Οι καταγραφές αυτές ιεραρχούνται και αξιολογούνται κάθε χρόνο με σκοπό την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων. Δυστυχώς όμως η ΣΑΤΑ ειδικού σκοπού για την πολιτική προστασία του Δήμου μας δεν επαρκεί για να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες δράσεις.

Τα απαραίτητα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίζονται στα ακόλουθα επίπεδα, καταρχήν στην ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, έπειτα στα μέτρα αντιμετώπισης και καταστολής και τρίτον υποστήριξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να φτάσουμε στο επίπεδο που επιθυμούμε κρίνουμε απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Η χρηματοδότηση Πολιτικής Προστασίας να έρχεται στις αρχές του έτους στους Δήμους και το ποσό να είναι ανάλογο με:
 1. τις ανάγκες,
 2. την επικινδυνότητα
 3. την δυναμικότητα και την έκταση των εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων
 4. την δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης των επιτόπιων επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων από γειτονικούς νομούς – ειδική μέριμνα για τα νησιά, όπως αυτά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου..

Η καθυστερημένη κάθε χρόνο χρηματοδότηση έχει επιπτώσεις στην άμεση διαθεσιμότητα των απαραίτητων πιστώσεων και δεδομένης της βαρία διοικητικής διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων, έχει ως αποτέλεσμα κάποιες δράσεις να μην μπορούν να υλοποιηθούν πριν την αντιπυρική περίοδο (π.χ. επισκευή δεξαμενών, δικτύου κρουνών, δασική οδοποιία κ.λ.π) με ότι αυτό συνεπάγεται για τις δυνατότητες άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.
 • Να δίνεται άμεσα αδειοδότηση για καθαρισμούς περιαστικών Δασών και με υπόδειξη της Δασικής Υπηρεσίας να δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες σε οικισμούς που το έχουν ανάγκη. Πολλά ορεινά, κυρίως,  χωριά κρίνουμε  απαραίτητο ότι πρέπει να οχυρωθούν με την δημιουργία περιμετρικά ζωνών ήπιας βλάστησης ώστε να είναι προφυλαγμένα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Η νομοθεσία για τον καθαρισμό των οικοπέδων μέσα στους οικισμούς να γίνει αυστηρότερη. Η νομοθεσία προβλέπει σχετικά μέτρα, αλλά θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους ιδιώτες που δεν συμμορφώνονται, με «βαριά» πρόστιμα, καθώς η ύπαρξη εντός του αστικού ιστού ακαθάριστων οικοπέδων αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει σε τραγωδίες. Σημειωτέον λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων η δυνατότητες παρέμβασης των δήμων στο συγκεκριμένο θέμα έχουν ελαχιστοποιηθεί, ενώ το προβλεπόμενο τέλος δεν έχει καμία σχέση με το κόστος καθαρισμού, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κατάσταση να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετούς ιδιοκτήτες.
 • Είναι ανάγκη να γίνει προμήθεια 2 JCB με εξοπλισμό κοπής κλαδιών για τον άμεσο καθαρισμό και τη διάνοιξη των αγροτοδασικών δρόμων. Παρατηρείται η ύπαρξη  αγροτοδασικών δρόμων που ενώ είναι σωστά διαστρωμένοι,  η διάβαση τους από μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη λόγω της ύπαρξης υπερβολικής βλάστησης. Τα παραπάνω μηχανήματα έργου θα επιλύσουν τα προβλήματα αυτού του είδους.
 • Είναι επιβεβλημένη ανάγκη η προμήθεια 2 Βυτιοφόρων οχημάτων 8-10 τόνων για την υποστήριξη του έργου της Π.Υ. και των εθελοντικών ομάδων μας, σε μέρη που δεν είναι εύκολη η υδροληψία. Η μορφολογία του νησιού μας με τους μεγάλους ορεινούς όγκους και δασικές περιοχές απομακρυσμένες από οικισμούς όπου δεν υπάρχουν πλησίον τους δίκτυα κρουνών επιβάλλει την ύπαρξη τέτοιων οχημάτων για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
 • Να εγκρίνεται άμεσα η εποχιακή πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργου και υδραυλικών και πριν την αντιπυρική περίοδο, με την ανάλογη πάντοτε χρηματοδότηση, ώστε  να υπάρχει η δυνατότητα έγκυρης αντιμετώπισης των προβλημάτων στα δίκτυα των κρουνών και της αγροτικής οδοποιίας
 • Η Δασική υπηρεσία να βοηθήσει το έργο της Πολιτικής Προστασίας ακόμη περισσότερο, με το προσωπικό της καθώς και με την συνεργασία της με της υπηρεσίες του Δήμου
 • Να υπάρξει χρηματοδότηση για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων  στον ορεινό όγκο του όρους Καρβούνη. Υπάρχει πλήθος πηγών που με την αντίστοιχη χρηματοδότηση μπορούν να μαστευτούν με σκοπό την  δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου δικτύου δεξαμενών πυρόσβεσης στα ορεινά και απομακρυσμένα τμήματα του νησιού μας.
 • Να χρησμοδοτηθεί πρόγραμμα σήμανσης των αγροτοδασικών δρόμων καθώς αυτό θα διευκολύνει τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ένα πιθανό συμβάν.
 • Να μεριμνήσει η Π.Υ. σε συνεργασία με το Δήμο για δράσεις συνεχούς εκπαίδευσης των νέων εθελοντών πυροσβεστών και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.