22 Αυγ 2018

ΑΚΙΣ:Ερωτήσεις για εργαστασιο ΔΕΗ


Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες συνδημοτών μας σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής του Κοκκαρίου, από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που εκπέμπουν οι καμινάδες του εργοστασίου της ΔΕΗ.  Στο υπόψη θέμα και στην προσπάθειά μας να καθησυχάσουμε τόσο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Κοκκαρίου, όσο και τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εγγύς του εργοστασίου, στρατόπεδο
«ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ», ζητάμε να πληροφορηθούμε τα παρακάτω:

1.         Υπάρχει συνεργασία του Δήμου Σάμου και του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρισμού της ΔΕΗ στο Κοκκάρι, σε ότι αφορά ζητήματα περιβάλλοντος και πρασίνου.

2.         Υπάρχουν εγκαταστημένοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του Κοκκαρίου (που και πόσοι) και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών.

3.         Γίνονται μετρήσεις συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα επικίνδυνων μικροσωματιδίων και αερίων για την ανθρώπινη υγεία, σε συνάρτηση με τις μετεωρολογικές παραμέτρους της περιοχής και που κοινοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών.   

4.         Σε τι ύψος ανέρχονται τα τέλη που καταβάλλονται στο Δήμο από τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση και  τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοκκάρι, καθώς επίσης και από τους ιδιώτες επιχειρηματίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του υπόψη θέματος και τις ανησυχίες των συνδημοτών μας, πάνω στο ευαίσθητο ζήτημα της υγείας, παρακαλούμε για τη γραπτή ενημέρωσή μας επί των παραπάνω ερωτημάτων.Αντώνιος Σίμος

Δημοτικός Σύμβουλος