27 Σεπ 2018

Εγκρίθηκε η υποβολή έργων προς ένταξη και υλοποίηση στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε η υποβολή έργων προς ένταξη και υλοποίηση στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» στο υπόμετρο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»., στο πλαίσιο της δράσης 19 « Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση χωριών σε Αγροτικές Περιοχές». 
Τα έργα που εγκρίθηκαν προς υποβολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν τα εξής: 


1) Εκτέλεση έργου « Βελτίωση και ανάπλαση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών 
του Δήμου Σάμου», που περιλαμβάνει Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
2) Αναβάθμιση παιδικού σταθμού Μαραθοκάμπου και παιδικού σταθμού Καρλοβάσου ( Λιμάνι) 
3) Βελτίωση και ανάπλαση Δημοτικών και Τουριστικών Υποδομών της Τ.Κ. Βουρλιωτών
4) Βελτίωση βατότητας δρόμου που οδηγεί στις μεταποιητικές μονάδες : τυροκομείο και ελαιοτριβείο Μυτιληνιών . Πρόκειται να γίνει τσιμεντόστρωση στο δρόμο που οδηγεί στις προαναφερθείσες παραγωγικές μονάδες.
5) Δημιουργία e- tourism platform στη Σάμο, που αφορά δημιουργία ιστοσελίδας – πλατφόρμας όπου οι χρήστες επιχειρηματίες τουρισμού και παραγωγοί τοπικών προϊόντων μπορούν να δημιουργούν μόνοι τους με εύκολο τρόπο το περιεχόμενο τους. 
6) Διεθνής προβολή των τουριστικών προϊόντων του νησιού. Παρουσίαση της Σάμου ως τουριστικό προορισμό στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε ενδιαφερόμενες χώρες σε συνεργασία με τα Γραφεία Ε.Ο.Τ. 
7) Δημιουργία Ντοκιμαντέρ για την προβολή της Σάμου 
8) Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
9) Οργάνωση πολιτιστικών δρωμένων 
10) Αποκατάσταση και αναβάθμιση πλατείας «Λούγκα» Μαραθοκάμπου 
11) Μουσεία διατήρησης της Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης στον Όρμο Μαραθοκάμπου 
12) Εκθεσιακός χώρος «Νίκος Σταυρίδης» στην Τοπική Κοινοτήτων Βαθέος 
13) Αναβάθμιση Πλατείας Χώρας 
14) Προμήθεια παραδοσιακών στολών και ενός πιάνου 
15) Προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Σάμου. 
Τα έργα που προαναφέρθηκαν ανέρχονται σε προϋπολογισμό ύψους 1.696.500,00 ευρώ και στοχεύουν στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας. 
Το νέο πρόγραμμα LEADER για το νομό Σάμου «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» έχει προϋπολογισμό ύψους 8.100.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει δημόσια έργα 40 % και ιδιωτικά 60 % , προϋπολογισμός σημαντικά αυξημένος από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.