19 Οκτ 2018

Απάντηση του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου στον Γ.Σπιλάνη

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Α.Ε. Νομού Σάμου ΝΠΙΔ δημιουργήθηκε το 1996.

Οι μέτοχοι του είναι :
  1. Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου με ποσοστό συμμετοχής 44,55%
  2. Ο Δήμος Σάμου με ποσοστό 7,24%
  3. Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου ( ΕΟΣΣ) με ποσοστό 25,21%
  4. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου με ποσοστό 19,80%
  5. Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου με ποσοστό 1,20%
  6. Το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» με ποσοστό 1% και
  7. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου –Ίδρυμα Ζημάλη.

Από την Ίδρυσή του έως σήμερα επιτελεί συντονιστικό ρόλο στο Νομό Σάμου . Συμβάλει στην Τοπική Ανάπτυξη με την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού, (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια επιμορφωτικά σεμινάρια). Υλοποιεί δράσεις υποστήριξης ατόμων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με σκοπό την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση. Συμβάλλει στην κινητοποίηση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων με την πληροφόρηση και ενημέρωση φορέων & πολιτών για το τοπικό και εργασιακό περιβάλλον του Νομού.

Διαχειρίζεται και υλοποιεί Κοινοτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον Νομό Σάμου .

Διαθέτει 2 δομές κατάρτισης, μια στην πόλη της Σάμου και μία στην Ικαρία, δυναμικότητας 95 σπουδαστών. Την τελευταία δεκαετία έχει καταρτισθεί μεγάλος αριθμός ανέργων και εργαζομένων από επιδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί το ΚΑΑΕΚΤ, στα θεματικά πεδία Περιβάλλον, Υγεία και Πρόνοια, Αγροτικά, Τουριστικά, Οικονομία & Διοίκηση. Την τελευταία τριετία υλοποίησε προγράμματα πληροφορικής Κοινωφελούς Απασχόλησης για εργαζομένους του Υπουργείου Εργασίας και σε συνεργασία με φορέα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης οι καταρτιζόμενοι πιστοποιήθηκαν και έλαβαν αναγνωρισμένο πτυχίο πληροφορικής.

Το 2010 το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου απορρόφησε την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Σάμου και υλοποίησε Αναπτυξιακά προγράμματα το α) LEADER /Αλιείας 2007-2013 β)Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ Άξονας 3 2007-2013) γ) Επικεφαλής εταίρος στο έργο Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα – Εξωστρέφεια Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα –Κύπρος 2007-2013 δ) Αναπτυξιακή σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για Απασχόληση χωρίς Διακρίσεις ε) Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Περιφερειακής Ενότητας Σάμου & Ικαρίας. Mε όλα αυτά δημιουργήθηκαν αρκετές επενδύσεις στο Νομό τουριστικές & εμπορικές με άνοιγμα αρκετών θέσεων εργασίας και με κατάρτιση αρκετών επιχειρηματιών του Νομού.

Σήμερα κατόπιν επίπονης και συστηματικής προσπάθειας των τελευταίων ετών από την πλευρά της διοίκησης και των εργαζομένων μας εγκρίθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2017-2020 ποσού 8.100.000 ευρώ με το οποίο θα επιχορηγηθούν στον Νομό Δημόσιες & Ιδιωτικές επενδύσεις. Η ανάθεση υλοποίησης του ως άνω προγράμματος στο ΚΑΑΕΚΤ Σάμου και μάλιστα με εξαιρετική κατάταξη μεταξύ 50 και πλέον αναπτυξιακών εταιριών καταδεικνύει τη σοβαρότητα του έργου που επιτελείται από τη Διοίκησή του.

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την ιστοσελίδα μας στην δ/νση http://www.kaek-pesamou.info στην οποία αναρτώνται όλες οι δράσεις μας και τα οικονομικά στοιχεία του ΚΑΑΕΚΤ. Η ιστοσελίδα μας, λόγω του ότι ανανεώνεται συνεχώς, υπάρχει ειδικό link στην νέα ιστοσελίδα που παραπέμπει σε παλαιότερες αναρτήσεις τόσο των δράσεων του ΚΑΑΕΚΤ όσο και των οικονομικών στοιχείων του.

Το ΚΑΑΕΚΤ είναι ανώνυμη εταιρεία και όλα τα οικονομικά στοιχεία του είναι αναρτημένα στο ΓΕΜΗ.

Απασχολεί 5 άτομα προσωπικό τα οποία μισθοδοτούνται μέσω Ενιαίας Αρχής πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών.

Μηνιαία στέλνονται οικονομικές καταστάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Έχει ελεγχθεί αρκετές φορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το Υπουργείο Οικονομικών.

To δελτίο αυτό σε απάντηση του , άδικου απαξιωτικού και μηδενιστικού σχετικού σχολιασμού του περιφερειακού συμβούλου κου. Ιωάννη Σπιλάνη. Διερωτώμεθα αν με απαξιωτικές και μηδενιστικές θέσεις προωθείται η ανάπτυξη που επαγγέλλεται ο κος. Σπιλάνης από τον οποίο με την ιδιότητα του καθηγητή, περιμένουμε όλοι, όχι μόνο δεοντολογία, αλλά δημιουργική με αντικειμενικότητα κριτική θέση και πρόταση, την οποία και επιζητούμε για την βελτίωση των δράσεων μας. Τέλος στους κακόπιστους επικριτές εμείς απαντάμε με τις δράσεις και το έργο μας.