1 Νοε 2018

Εγκρίθηκε το Master Plan Λιμένα Πυθαγορείου

Εγκρίθηκε σήμερα, Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, το Master Plan Λιμένα Πυθαγορείου που καθορίζει όρους δόμησης και χρήσης του Λιμένα που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό των λιμενικών και των χερσαίων υποδομών, το πλαίσιο χρήσης των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων τους, τον καθορισμό των ζωνών λειτουργίας
ISPS καθώς και του τελωνειακού και αστυνομικού ελέγχου.

Ο προσδιορισμός των πολεοδομικών χαρακτηριστικών και η οργάνωση χερσαίας ζώνης με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής θα συνεισφέρει με ουσιαστικό τρόπο στη γενική λειτουργία του Λιμένα.

Ο Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος, δήλωσε : « Η υιοθέτηση και η έγκριση Master Plan Λιμένα Πυθαγορείου μετά από μία μακρά και κοπιώδη διαδικασία αποτελεί ένα θεσμικό και κανονιστικό βήμα για την ανάπτυξη του νησιού μας».