5 Νοε 2019

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος στην ύδρευση

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει προκύψει με το ζήτημα της ύδρευσης.

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος ανατολικής Σάμου, κ. Μιχάλης Μητσός, ήδη έχουν αντικατασταθεί τρεις χλωριωτές, έχει προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και παράλληλα ο δήμος έχει προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει εξολοκλήρου στον Δήμο Ανατολικής Σάμου τη χλωρίωση των δεξαμενών, την τήρηση των σχετικών ημερολογίων, τον έλεγχο των 78 δεξαμενών, καθώς και τον καθαρισμό αυτών, όπου απαιτείται.

Στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επανάληψη του δειγματοληπτικού ελέγχου, οπότε θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.