6 Οκτ 2020

 


Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες απολύμανσης των σχολικών κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα λύκεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μετά τη λήξη των καταλήψεων.

 

«Με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την ασφάλεια όλων. Λαμβάνουμε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών διασποράς του COVID-19» αναφέρει ο δήμος Ανατολικής Σάμου .