3 Οκτ 2020

Το Επαρχείο Ικαρίας για τις μεταφορές μαθητών

 


Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στο νησί της Ικαρίας , δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μεταφορικών μέσων, για την μεταφορά μαθητών, προς τις σχολικές μονάδες, και την επιστροφή τους , στον τόπο κατοικίας τους .

Οι μεταφορές μαθητών εκτελούνται βάσει νομοθεσίας, ΚΥΑ 50025/2018(ΦΕΚ 4217/Β/26.09.2020), κατά την οποία το έργο της μεταφοράς, αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες.
Για να γίνεται η μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με την ΚΥΑ , προϋπόθεση είναι η Α΄/θμια και Β’ θμια εκπαίδευση ( αφού ενημερωθούν από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων) να ενημερώνουν την Περιφέρεια, με καταστάσεις των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών, και πάντοτε με την λήξη του σχολικού έτους.
Η αποστολή των πινάκων είναι προϋπόθεση, για να γίνει ο σχεδιασμός, με τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα , ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητές.
Στην περίπτωση ελλείψεως μεταφορικών μέσων, η παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει την μεταφορά παιδιών από τους γονείς, και ανεξάρτητα από ιδιόκτητο μέσο, ώστε να λαμβάνουν το γονικό επίδομα.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε πολλάκις αναφέρει στους γονείς σε όσες περιπτώσεις δεν εκτελείται μεταφορά, που δεν περιέχεται στους πίνακες μεταφοράς μαθητών της Κ.Υ.Α, οι οποίοι διαμορφώνονται από την Π.Ε Ικαρίας, αφού έχουν παραληφθεί από την Α/΄θμια και την Β’/ θμια εκπαίδευση Σάμου.

Σχετικά με τα πρόσφατα θέματα:

α) Ως προς το δρομολόγιο του πίνακα Πλαγιά-Ξυλοσύρτης –Άγιος Κήρυκος, σας γνωρίζουμε ότι ο μεταφορέας ,έχει υποβάλλει στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Σάμου αίτηση για αντικατάσταση μεταφορικού μέσου, γεγονός στο οποίο εμπλέκεται και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κεντρικά .

β) Για το δρομολόγιο Άγιος Κήρυκος –Εύδηλος, διερευνάται από την Δ/νση Μεταφορών κα Επικοινωνιών της ΠΕ Σάμου , και αναμένεται η ένταξη νέου δρομολογίου, με διαφορετικό ωράριο αναχώρησης ώστε να εξυπηρετηθούν οι μαθητές των σχολικών μονάδων στον Εύδηλο Ικαρίας.
Είμαστε στην διάθεση όσων γονέων τα παιδιά τους δικαιούνται μεταφοράς , σύμφωνα με την ΚΥΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, την μεταφορά μαθητών καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.