16 Νοε 2021

Ενίσχυση του Νοσοκομείου σε ειδικότητες που έχουν βγει σε προσωρινή αναστολή εργασίαςΤο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ενισχύθηκε με 2 άτομα ΔΕ Νοσηλευτικής, με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του. Παράλληλα έχει αναλάβει υπηρεσία επικουρικό προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας 3 μηνών, σε ειδικότητες που έχουν βγει σε προσωρινή αναστολή εργασίας.

Δεν έχει καταστεί δυνατόν να καλυφθούν όλες οι θέσεις του προσωπικού, που βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή, για διαφόρους λόγους.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει πλήρωση θέσεων από τη λίστα επικουρικού προσωπικού της 2ης ΥΠΕ, για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε έτσι ώστε το Ίδρυμα μας να έχει την απαιτούμενη στελέχωση που του αναλογεί.