6 Φεβ 2022

Κλειστός ο Παιδικός Σταθμός Χώρας λόγω κρουσμάτων COVID-19Με Απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, δε θα λειτουργήσει ο

Παιδικός Σταθμός Χώρας μέχρι και την Δευτέρα 14/02/2022, λόγω
διαπιστωμένων κρουσμάτων COVID-19, τόσο μεταξύ του προσωπικού όσο και
μεταξύ των φιλοξενουμένων παιδιών.
Η αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, επιβάλλεται, κατ’ εφαρμογή του
ισχύοντος επικαιροποιημένου υγειονομικού πρωτοκόλλου για την αποφυγή της
διασποράς του κορονοϊού στις δομές προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με το οποίο
προβλέπεται η παραμονή των κρουσμάτων σε απομόνωση τουλάχιστον δέκα
ημερών.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου