18 Ιουλ 2022

Υπόμνημα Κάρλα προς τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 


Υπόμνημα που απέστειλε  στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκη ο      Περιφερειακός Σύμβουλος της Π. Ε. Σάμου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μανώλης Κάρλας .

Το ίδιο Υπόμνημα απέστειλε αυθημερόν και στο κ. Δημήτριο Σκάλκο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

 

Σάμος Σάμου 4 Ιουλίου 2022.

Προς τον κ Εμμανουήλ Κουτουλάκη , Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής .

Αξιότιμε κ. Γενικέ.

Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή  τις εργασίες του μονοήμερου πολυθεματικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την 21η Ιουνίου 2022 στο Ηραίον της Σάμου .

Ήταν μια αξιόλογη ημερίδα και η συμβολή σας στα δρώμενα καταλυτική.

Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη και για απαιτητικούς και ειδήμονες συνέδρους ή ακροατές .

Δυστυχώς δεν δόθηκε  καθόλου χρόνος, ούτε στα ενδιάμεσα ούτε και στο τέλος για συζήτηση και διάλογο ώστε να διευρυνθούν   οι ορίζοντες των θεματικών ενοτήτων και να εμπλουτισθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα διάφορα επί μέρους θέματα   με την κατάθεση απόψεων  ,θέσεων  και προτάσεων  από το ακροατήριο , σε μια αμφίδρομη, όπως συνηθίζεται , διαδικασία.

Σε ένα από τα  διαλείμματα του Συνεδρίου είχα μαζί σας μια ολιγόλεπτη συνομιλία και επειδή προέβλεπα από το πλήθος των εισηγήσεων  και το εν γένει βαρύ Πρόγραμμα ότι ήταν δύσκολο έως αδύνατο  να υπάρξει χρόνος για  διάλογο και συζήτηση σας ζήτησα την άδεια να σας αποστείλω υπό μορφή υπομνήματος απόψεις , θέσεις και προτάσεις μου σχετικές με τις θεματικές του Προγράμματος.

Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου.

Σας αποστέλλω λοιπόν σήμερα υπό μορφή υπομνήματος απόψεις,  θέσεις και προτάσεις μου που αποτελούν συνδυασμό των όσων  είχα προετοιμαστεί να καταθέσω στην παρέμβασή μου και αυτών που  προέκυψαν μετά και από όσα καινοφανή και ιδιαίτερα  άκουσα από τους πολλούς και εν πολλοίς σοβαρούς εισηγητές κατά την διάρκεια του Συνεδρίου και παρακαλώ αξιολογώντας τα   καθ’ έκαστα να βοηθήσετε τα νησιά μας  και ιδιαίτερα τον τόπο μου, την Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους Κορσεών, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας και των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχουν  τα διάφορα Εθνικά  και Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  και η  παραγωγική αξιοποίησή τους σε συνεργασία και συνέργειες με αρμόδια και συναρμόδια Κυβερνητικά Όργανα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  .

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

(Με βάση τις Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου)

1)Δημιουργία Ταμείου Αειφορίας Αιγαίου για την Ίδρυση και  λειτουργία Παρατηρητηρίων  Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Ενιαίου  Δικτύου Σταθμών Αντιρρύπανσης στο Αρχιπέλαγος.