18 Οκτ 2022

O Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Σάμου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 


Μεγάλη αναστάτωση έχει φέρει σε πολλούς εργαζόμενους που παρέχουν εδώ και πολλά χρόνια τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», η υπ’ αριθ. 1548/2022 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η 4Κ/2020/13-05-2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κατά το μέρος που προβλέπει ότι η «ειδική εμπειρία» λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη, ως κριτήριο κατάταξης.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι από τα σημαντικότερα προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει χαρακτηρισθεί ως η ναυαρχίδα των κοινωνικών προγραμμάτων. Οι εργαζόμενοι σ’ αυτό θεωρούσαν ότι με την προκήρυξη θα εξασφάλιζαν τη θέση εργασίας τους αφού οι περισσότεροι εργάζονται από 15-18 χρόνια και ως εκ τούτου είχαν προϋπηρεσία, άρα και αυξημένη μοριοδότηση.

Ο λόγος που ψηφίσθηκε η «ειδική εμπειρία» περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4583/2018 (άρθ.91) και έδινε τη δυνατότητα μονιμοποίησης 2.909 εργαζομένων στο πρόγραμμα, έπειτα από πολυετή απασχόληση. Η ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρει την επιτακτική ανάγκη συνέχισης των ίδιων εργαζομένων του προγράμματος, λόγω του ότι προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένους, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους πολίτες.

Να σημειωθεί ότι οι οριστικοί πίνακες για τους ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ μόλις τον περασμένο Ιούλιο και έμειναν εκτός διορισμού 163 εργαζόμενοι.

Μετά την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ήδη εργαζομένων στο πρόγραμμα, που θα μείνουν εκτός, θα ανέλθει περίπου στους 1.200.

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων των Δήμων της Σάμου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού τους για να σταματήσει η εργασιακή ομηρία και πολιτική εκμετάλλευση των συμβασιούχων-εργαζομένων, επί μία 20ετία, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Καλούμε τους Δημάρχους, την ΚΕΔΕ, τα κόμματα και το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρουν θέση στο πρόβλημα αυτό των εργαζομένων, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τον διορισμό τους, με βάση τους πίνακες διοριστέων, που έχουν ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ εδώ και δύο μήνες, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ.

Να εκδοθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση και να εκδοθούν νέοι πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη σχετική πρόταση του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε στους νέους οριστικούς πίνακες να περιλαμβάνονται και αυτοί δεν είναι στους πίνακες διοριστέων.

ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

ΜΟΝΙΜΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Εκ μέρους του Δ.Σ

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γρ. Τριτσινιώτου Κων/νος Καραδημητρίου