17 Νοε 2016

Πως θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου Σάμου την Δεύτερα 21 Νοέμβριου

Με τις με αριθμό 290/2016 και 319/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Σάμου, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00, στην Πλατεία
Πυθαγόρα, θα πραγματοποιηθεί Πανσαμιακή Συγκέντρωση – Διαμαρτυρία για τον τρόπο αντιμετώπισης των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών εκ μέρους της πολιτείας.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Σάμου, την ημέρα της Συγκέντρωσης – Διαμαρτυρίας, Δευτέρα 21Νοεμβρίου 2016, θα λειτουργήσουν ως ακολούθως :

 Υπηρεσίες στην έδρα του Δήμου, (πόλη της Σάμου), έως την 12:00.

 Περιφερειακές Υπηρεσίες του Δήμου, (Καρλόβασι, Μαραθόκαμπος, Πυθαγόρειο), έως τις 11:00