22 Νοε 2016

Οι Γονείς και Κηδεμόνες των Δημοτικών Σχολείων της πόλεως Σάμου για το θέμα της λειτουργίας δομών εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων /μεταναστών, εντός των σχολείων της πόλης

                                                                                                                                          Ανοικτή Επιστολή
Σε συνέχεια της ενημέρωσης, που είχαμε ως σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων της πόλης  Σάμου, με το υπ.αριθμ.688/11-10-16 έγγραφο Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΘ, για το θέμα της λειτουργίας δομών εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων /μεταναστών, εντός των σχολείων της πόλης μας, θα θέλαμε ως γονείς και πολίτες του Δήμου Σάμου, να επισημάνουμε τα παρακάτω:


1.      Σεβόμαστε τις υποχρεώσεις της χώρας μας όπως αυτές προκύπτουν από τη διεθνή και Ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν.2101/1992(Α’ 192), με το οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

2.      Κανείς από εμάς τους γονείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των παιδιών του σύγχρονου κόσμου.

3.      Τονίζουμε τον ακριτικό χαρακτήρα της Σάμου και τη δεινή θέση, στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο του πληθυσμού στην προσπάθεια υποδοχής - περίθαλψης των προσφύγων/μεταναστών και κυρίως από τη υπέρμετρη συσσώρευση τους.

4.      Είναι γνωστό ότι στο Κέντρο Φιλοξενίας (hot spot), λόγω υπερπληθυσμού (τριπλάσιος μέχρι τώρα, σε αριθμό της δυναμικότητάς του), δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καλής  υγείας και  διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν εκεί. Υπάρχουν λοιπόν οι συνθήκες (και η πληροφόρηση) για την εκδήλωση μολυσματικών και παρασιτικών ασθενειών όπως η Ελονοσία και η Ψώρα, που δεν καλύπτονται με τα προγράμματα εμβολιασμού που εφαρμόζονται στα παιδιά.  

Σε περίπτωση συστέγασης παιδιών που νοσούν από μεταδιδόμενες ασθένειες με υγιή παιδιά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εξάπλωσης αυτών και πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών.

5.      Η καθημερινή άφιξη σημαντικού αριθμού προσφύγων/μεταναστών στο νησί μας και με την αβεβαιότητα ως προς το χρόνο παραμονής τους, δημιουργείται μεγάλη ανησυχία ως προς την απρόσκοπτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ο αριθμός των παιδιών προσφύγων/μεταναστών, θα αυξομειώνεται και αυτό από μόνο του δημιουργεί παράγοντα δυσλειτουργίας.Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις  για να διασφαλιστεί πρωτίστως η υγεία  και η χωρίς εμπόδια πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, πιστεύουμε ότι θα πρέπει :

1.      Να χρησιμοποιηθούν οι σχολικές κτηριακές υποδομές του νησιού, που σήμερα δεν λειτουργούν λόγω συγχωνεύσεων δομών, για την εκπαίδευση των προσφύγων/μεταναστών ή/και να χρησιμοποιηθεί διαμορφωμένος χώρος εντός του Κέντρου Φιλοξενίας.
2.      Να συσταθεί αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου δημόσιας υγείας (πέραν του ΚΕΕΛΠΝΟ), το οποίο θα πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για εστίες και φορείς μολυσματικών ασθενειών και να εφαρμοστούν προγράμματα αντιμετώπισης αυτών και εντός αστικών περιοχών (π.χ. κουνοποκτονία, τρωκτικοκτονία)

 Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε αδιαμφισβήτητο και επιβεβλημένο τον τακτικό έλεγχο υγείας όλου του πληθυσμού που διαβιεί στο Κέντρο Φιλοξενίας, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας, επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος μας  για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του δικαιώματος της εκπαίδευσής των παιδιών μας.

Οι Γονείς και Κηδεμόνες των Δημοτικών Σχολείων της πόλεως Σάμου