14 Δεκ 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων 12μηνης διάρκειας

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ανακοινώνει την προκήρυξη των κάτωθι θέσεων 12μηνης διάρκειας μέσω του ¨Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας ¨ του ΟΑΕΔ:ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
2
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
7
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1


(Αιτήσεις  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr   του ΟΑΕΔ έως τις 22/12/2016 και ώρα  12η  μεσημβρινή)