2 Δεκ 2016

Συνολικά 16 νέοι επιχειρηματίες επιδοτήθηκαν με το ποσό του 1.300.000 ευρώ.

Το Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Σάμου ολοκλήρωσε ως ενδιάμεσος φορέας το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΛ Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος επιδοτήθηκαν 16 νέες επιχειρήσεις στην Σάμο & Ικαρία οι οποίες είχαν καταθέσει φάκελο στο ΚΑΕΚ με το επενδυτικό τους σχέδιο.

Συνολικά 16 νέοι επιχειρηματίες επιδοτήθηκαν με το ποσό του 1.300.000 ευρώ.

Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος συνέβαλλε στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων και συγχρόνως στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο Νομό μας.

Το ΚΑΕΚ συνεχίζει το έργο του με την υλοποίηση του νέου προγράμματος CLLD Αλιείας με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν νέα επιχειρησιακά σχέδια.