5 Δεκ 2016

Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα.Σε ΕΥΡΩ

 Διαβάστε  πόσα χρήματα δαπανώνται για την Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης με την χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα.

Αναφορά και για την Σάμο 0.53 εκατ. ευρώ Έργα κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος και του δικτύου ύδρευσης στη Σάμο με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης..