29 Δεκ 2016

Για πρόγραμμα αστικής κινητικότητας χρηματοδοτούνται και οι δήμοι του Βορείου Αιγαίου

Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 150 Δήμοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Αυτή την απόφαση έλαβε το Πράσινο Ταμείο, φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης του με όλα τα μέσα μεταφοράς αλλά και οδικώς μέσα στον αστικό ιστό. Χρηματοδοτούνται οι δήμοι : Λέσβου με 60.000 ευρώ , Χίου με 65.000, Σάμου με 40.000 και οι δήμοι Ικαρίας και Λήμνου με 35.000 ευρώ έκαστος.

ΕΡΑ.