27 Δεκ 2016

Δήμος Ικαρίας.Υποβολή προτάσεων για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές επενδύσεις και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο

Ο Δήμος Ικαρίας στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του. Την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) στο Βόρειο Αιγαίο. Υποβληθήκαν από τον Δήμο Ικαρίας ενδεικτικές προτάσεις για την καταγραφή των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Ικαρία .

Η συνολική καταγραφή αφορά 40 προτάσεις που έχουν σχετική ωριμότητα (Μελέτες- αδειοδοτησεις, κλπ) συνολικού προϋπολογισμού 25.318.571€. Από αυτές τις προτάσεις εφόσον διαμορφωθεί η τελική πρόταση της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου (που είναι ο δικαιούχος των ΟΧΕ). Θα κληθούμε να ιεραρχήσουμε τις προτάσεις και να συντάξουμε την οριστική πρόταση του δήμου Ικαρίας.

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με την συνοπτική καταγραφή, και την σχετική επιστολή του Δήμου Ικάριας στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και στην Ε.Υ.Δ του Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου

Επίσης κατατέθηκε πρόταση για συλλογικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα προκειμένου να υποβληθεί συνολική πρόταση για το νέο ΠΑΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η πρόταση του Δήμου Ικαρίας αφορά στην κατασκευή φράγματος στην Τ.Κ Φραντατου στην θέση Αρνοπεζια συνολικού προϋπολογισμού 4.180.431 ευρώ, για το οποίο έχει εγκριθεί το σύνολο των Μελετών (Υδραυλική, Τοπογραφική, Στατική, τεύχη δημοπράτησης, Γεωλογική, Γεωτεχνική, ΠΠΕ & ΜΠΕ, Μελέτη Αποκατάστασης Αγροτικής οδού, μελέτη δικτύου, μελέτη επεξεργασίας ) και ήταν το μόνο ώριμο που συμβάδιζε με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣΌλα τα προηγούμενα αναφέρονται πέρα από τις ανάγκες ενημέρωσης και σαν μια απάντηση σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων «αναπτυξιακών προγραμμάτων» από τον Δήμο Ικαρίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος 16 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 9.642

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Άγιος Κήρυκος Ικαρία

Τ.Κ.83300
Τηλ. : 2275350401 – 412

Fax : 2275022215

Email: dak2@otenet.gr Προς:

1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Α) Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Υπ οψιν κ. Χ. Μαλακού)

Β) Γραφείο Περιφερειάρχη

2) Ε.Υ.Δ Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου

Κοινοποίηση :

1) Σύμβουλο Ε.Υ.Δ για τις ΟΧΕ

2) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Σάμου –ΙκαρίαςΘέμα : Υποβολή πρότασης Δήμου Ικαρίας στην διαδικασία σχεδιασμού του πλαισίου των Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) στο Βόρειο ΑιγαίοΣε απάντηση της πρόσκλησης σας σχετικά με την διαδικασία σχεδιασμού του πλαισίου των Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) στο Βόρειο Αιγαίο, σας κοινοποιούμε τις προτάσεις του Δήμου Ικαρίας , μαζί με ορισμένες παρατηρήσεις που εκτιμούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να συνυπολογίσετε στην διαμόρφωση του οριστικού πλαισίου των Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων .

üΑρχικά κρίνουμε ως θετική ενεργεία που συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στους δήμους του Βόρειου Αιγαίου, την διαμόρφωση της πρόσκλησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων, μονό για τους μικρούς δήμους της περιφέρειας.

ü Εν συνεχεία θα ήταν χρήσιμο πιστεύουμε και όχι μονό για τον δήμο της Ικαρίας να επανεξετασθεί η κατανομή των πόρων σε άξονες προτεραιότητας και θεματικούς στόχους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης λόγω των σοβαρών ελείψεων στις σχετικές υποδομές, π.χ οδικά δίκτυα, λιμενικά εργα και Επεξεργασία λυμάτων.

ü Επιβάλλεται επίσης κατά την διαδικασία σύνταξης των σχετικών προσκλήσεων να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που αφήνει το –πράγματι- ασφυκτικό νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ώστε να μην διέπονται από δυο βασικές αρχές την «ανταγωνιστικότητα» και την «επιλεξιμότητα» έργων και δράσεων,

ü Το κριτήριο τις πληθυσμιακής συγκέντρωσης δεν πρέπει να έχει βαρύνουσα αξιολόγηση, χωρίς τουλάχιστον να συνεκτιμάται ότι μια δομή (π.χ βιολογικού καθαρισμού) δεν απευθύνεται στους μονίμους κατοίκους του οικισμού που μπορεί να μην υπερβαίνουν τους 1.000 αλλά στους 5.000 που δέχεται το καλοκαίρι.

ü Όπως έχουμε επισημάνει στην πρώτη μας ενημέρωση στην Ε.Υ.Δ του Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου, στον θεματικό στόχο που αφορά την Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής) . Πρέπει να συμπεριληφθεί και η αξιοποίηση - εξυγίανση των γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται αυτή την στιγμή, δίνοντας την δυνατότητα να παρέχονται σοβαρές ποσότητες νερού που δυστυχώς λογο λειψυδρίας δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από της πηγές που υδροδοτούν της πόλεις και τα χωριά του νησιού. Σε διαφορετική περίπτωση στην Δ.Ε Αγιου Κηρύκου και Ραχών θα υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα.Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις σας καταθέτουμε της προτάσσεις μας, και αναμένουμε την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου στρατηγικής της περιφέρειας βορείου Αιγαίου .

Με εκτίμησηΟ Δήμαρχος ΙκαρίαςΣτέλιος Σταμούλος