21 Δεκ 2016

Μετακινήσεις γιατρών

Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Γ.Ν. Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», προκειμένου να διασφαλιστεί η 24ωρη εφημεριακή κάλυψη συγκεκριμένων τμημάτων του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι το ανωτέρω Νοσοκομείο βρίσκεται σε καθημερινή γενική εφημερία.

Μετακινούνται Ιατροί οι οποίοι υπηρετούν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό _Δίκτυο Υγείας –Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου και ΓΝ – ΚΥ Ικαρίας στο ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»από 01-01-2017 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με απόφαση της διοικητριας της 2ης ΥΠΠΚΑ ως ακολούθως:1.Των Παιδιάτρων του ΠΕ_Υ – ΚΥ Καρλοβασίου,

Α. κ.Εμμανουήλ Γραμματικού _/ντή Παιδιατρικής για κάλυψη αναγκών της

Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜKΝ» σε πρωϊνό

τακτικό ωράριο και εφημεριών.

Β. κ. Γεωργίου Υφαντή, _ιευθυντή Παιδιατρικής και Υπεύθυνο της Επιστημονικής

Λειτουργίας του ΠΕ_Υ – Κ.Υ. Καρλοβασίου μόνο για την εκτέλεση εφημεριών του

ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜKΝ» σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τον

κ. Υφαντή, ανάλογα των υπηρεσιακών του υποχρεώσεων.

2. Των ιατρών του ΠΕ_Υ – ΚΥ Καρλοβασίου,

Α. κα Ευτυχίας _Δήμου _Δ/ντριας Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών του ΤΕΠ

Παθολογικού Τομέα και Εξωτερικού _Διαβητολογικού Ιατρείου του ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με την επισημείωση ότι η ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες της

στο ΠΕ_Υ – ΚΥ Καρλοβασίου δύο (2) φορές την εβδομάδα σε πρωϊνό τακτικό ωράριο.

Β. κα Ανθή Κυριακού Επιμελήτρια Α΄ για την κάλυψη αναγκών της Παθολογικής

Κλινικής και του ΤΕΠ Παθολογικού Τομέα του ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜKΝ» σε πρωϊνό τακτικό ωράριο και εφημεριών με την επισημείωση

ότι η ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ΠΕ_Υ – ΚΥ Καρλοβασίου μία (1)

φορά την εβδομάδα σε πρωϊνό τακτικό ωράριο.


3. Του κ. Παναγιώτη Γαλανόπουλου Επικουρικού Ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής του ΠΕ_Υ

ΚΥ Καρλοβασίου για κάλυψη εφημεριών μόνο του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του

ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜKΝ».

4. Του κ. Παναγιώτη Παχαντούρη Αγροτικού Ιατρού του ΠΕ_Υ –ΠΙ Κοκκαρίου ( για

εξυπηρέτηση της κοιν. Βουρλιωτών) για κάλυψη σε πρωϊνό τακτικό ωράριο και

εφημεριών της Χειρουργικής Κλινικής του ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

5. Των αγροτικών ιατρών του ΠΕ_Υ – ΚΥ Καρλοβασίου μόνο για την εκτέλεση εφημεριών

σε ιατρικά τμήματα του ΓΝ Σάμου « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜKΝ»

Α. κ. Ανδρέα Στρέλε του ΠΕ_Υ –ΠΙ Πλατάνου,

Β. κα Κυριακής Μυλωνά του ΠΕ_Υ – ΠΙ Μαραθοκάμπου,

Γ. κα Κων/νας Πιπινέλη του ΠΕ_Υ – ΠΙ Παγώνδα,

_. κ. Γεωργίου Παφιλιάρη του ΠΕ_Υ –ΠΙ Βαθέος


Τα έξοδα μετακίνησης και εφημεριών των ανωτέρω ιατρών θα καταβληθούν από το ΓΝ Σάμου