31 Δεκ 2016

Ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαμαριωτών

Στην Βλαμαρή Σάμου συνήλθε την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 2016 με σκοπό την κατανομή αξιωμάτων. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής :

1. Πρόεδρος κ. Ζώης Ιωάννης
2. Αντιπρόεδρος κ. Φιλιππής Σταμάτης
3. Γενικός Γραμματέας κ. Τσομπανίδης Άγγελος
4. Ταμίας κ. Αγγελετόπουλος Αγαμέμνων
5. Αναπλ. Γραμματέας κ. Σουρρή Ευτυχία