8 Δεκ 2016

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, λειτουργεί Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών στην ιστοσελίδα mko.ypes.gr, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.:54521/05-12-2016, πρόσκλησης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, μπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο assistanceinfo@ypes.gr