30 Ιαν 2017

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Εβδομαδιαία Επισκόπηση της Σάμου 19 με 25 Ιανουαρίου 2017

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  την Εβδομαδιαία Επισκόπηση για το νησί της Σάμου 19 με 25 Ιανουαρίου 2017
Συνολικός πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών στη Σάμο 1.560 
Πληθυσμός στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης 1.370 άτομα
Πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενείται εκτός του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης 190 άτομα
Αναχωρήσεις προς την ενδοχώρα από τον Οκτώβριο του 2016 1.284 άτομα Αιτούντες ασύλου που μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ από 01 Οκτ 2016 194 άτομα
Επανεισδοχές σύμφωνα με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας: 90 άτομα .