5 Ιαν 2017

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2020

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2020 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες η στα ΚΕΠ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

1.Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Συντάγματος και από τις οποίες ορίζεται η υποχρεωτική συνεισφορά των Ελλήνων πολιτών στην άμυνα της χώρας, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) που διαμένουν στην εδαφική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου) ανεξάρτητα από τα Μητρώα Αρένων εγγραφής τους, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την απογραφή τους σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2017, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.
2.Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω :

Α)Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν κατά την απογραφή τους : Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ή αντίστοιχο έγγραφο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία ως προς την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων να υποβάλλεται πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτά.

Β).Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Γ)Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΝΟΜ) (www. stratologia.gr)

Δ)Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :

(1)Ενός(1)μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.(2)Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.(3)Τριών(3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

3.Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,στην Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 2251352300-10, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.stratologia.gr