11 Ιαν 2017

Δήμος Σάμου .Δεν υφίσταται κανένα απολύτως θέμα καταγραφής προσωπικών δεδομένων

Ο Δήμος Σάμου  εξεδωσε πριν από λίγη ώρα  δελτίο τύπου σχετικα για την τοποθέτηση καμερών στο δημαρχιακό μέγαρο τονίζοντας  ότι προβλέπεται  μελέτη και έρευνα για την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής εικόνα σε απομονωμένες ευαίσθητες εγκαταστάσεις.Η ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου του χώρου κρίνεται  ως σκόπιμη και θεμιτή, επιβάλλεται  για λόγους ευρύτερης δημοσίας τάξεως και ασφάλειας τόσο του χώρου όσο και των ευρισκομένων εκάστοτε σε αυτόν,και ότι έχει προταθεί η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής εικόνας στις τρεις εισόδους του κτιρίου δήμου .

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Σάμου:

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων για την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να μελετήσει την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας προκειμένου να διαφυλαχθεί τόσο η δημοτική περιουσία όσο και το γενικότερο αίσθημα ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Ο Δήμος Σάμου από τριμήνου περίπου, έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες εκπόνησης συνολικής μελέτης ασφαλείας εγκαταστάσεων του Δήμου. Ήδη με το από 01/11/2016 έγγραφό του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου, ζήτησε την συνδρομή της αστυνομικής Διευθύνσεως Σάμου, για την επιτήρηση του ευρύτερου χώρου του Δημοτικού Κήπου, της Πλατείας Δημαρχείου και των παρακείμενων χώρων της πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα και του Αρχαιολογικού Μουσείου Σάμου, συνεπεία μικροπαραβατικών συμπεριφορών που σημειώθηκαν στην εν λόγω περιοχή.

Παράλληλα, ο Δήμος προέβη σε ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της από τις 19.00 (αντί του συνήθους 23.00), προκειμένου να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα για την αστυνόμευση του χώρου και από τις παρακείμενες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, προέβη στην τοποθέτηση προβολέων περιμετρικά του Δημοτικού Μεγάρου.

Στα πλαίσια της μελέτης προβλέπεται και η έρευνα για την τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής εικόνας, σε απομονωμένες ευαίσθητες εγκαταστάσεις, όπως είναι ο χώρος του ΧΥΤΑ, οι αποθήκες, αλλά και σε ειδικούς χώρους του Δήμου για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Το Δημαρχιακό Μέγαρο, από πλευράς ασφαλείας, θεωρείται ως ειδικό κτίριο, αφού παραμένει ανοικτό και πέραν του συνήθους ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών διότι:

1. Αρκετά υπηρεσιακά στελέχη, αλλά και αιρετοί εργάζονται και μετά το πέρας του ωραρίου, αλλά και απογεύματα και Σαββατοκύριακα

2. Η Αίθουσα Εκδηλώσεων παραχωρείται σε κρατικές υπηρεσίες, συλλόγους αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού.

Η ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου του χώρου κρίνεται από τη μελέτη ως σκόπιμη και θεμιτή, επιβάλλεται δε και για λόγους ευρύτερης δημοσίας τάξεως και ασφάλειας τόσο του χώρου όσο και των ευρισκομένων εκάστοτε σε αυτόν. Ειδικότερα, έχει προταθεί η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής εικόνας στις τρεις εισόδους του κτιρίου.

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω, η σχετική μελέτη βρίσκεται στο στάδιο οριοθέτησης και του καθορισμού των τεχνικών παραμέτρων, και σχετικώς γίνονται μετρήσεις και καταγράφονται οι σχετικές απαιτήσεις, ως προβλέπεται.

Δεν υφίσταται δηλαδή κανένα απολύτως θέμα καταγραφής προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε, ούτε υφίσταται οποιοσδήποτε κίνδυνος, όπως ανεύθυνα και αμετροεπώς ορισμένοι διακήρυξαν, υιοθετώντας τις ανακρίβειες συγκεκριμένων κύκλων που στόχο τους έχουν την απομείωση του έργου της Δημοτικής Αρχής με οποιοδήποτε μέσο.

Η Δημοτική Αρχή διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, δημοκρατικότητας και συνεπώς η τήρηση της νομιμότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήταν, είναι και παραμένει αυτονόητη.Εκ του περισσού, διαβεβαιώνουμε όλους τους δημότες της Σάμου, ότι όταν ολοκληρωθεί η μελέτη και έχουν προσδιοριστεί επακριβώς τα σημεία τοποθέτησης των καταγραφικών συστημάτων εικόνας, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, όλα τα σχετικά έγγραφα θα διαβιβαστούν, αρμοδίως, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και μόνο μετά την παροχή της σχετικής έγκρισης, ο Δήμος θα προβεί στην υλοποίηση της μελέτης, προβαίνοντας στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.