4 Ιαν 2017

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου καλεί τους υποψήφιους - ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Η περίοδος οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 16/01/2017 Αντίστοιχα παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης των φυσικών φακέλων σε έντυπη μορφή στην ΔΑΟΚ μέχρις της 31/01/2017.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι τις 23-12-2016 .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρλοβάσου, στο τηλ. 22730-30491 . Υπεύθυνος Γεωπόνος Ζαφείρης Καραδημητρίου .