6 Φεβ 2017

Προτάσεις απο την Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Βορείου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Βορείου Αιγαίου με έγγραφό του ζητά από τους εκπαιδευτικούς τα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε ότι αφορά τα ελάχιστα όρια μαθητών. Αναλυτικά αναφέρουν :
"Το σχολικό έτος που διανύουμε παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά τόσο έντονα το φαινόμενο της μη έγκρισης τμημάτων τομέων στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.,
επειδή δεν πληρούσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών, όπως αναφερόταν στο ΦΕΚ 2434/5-8-2016 τ.Β΄ (Αριθ. Φ12/127076/Δ4) γεγονός που θα οδηγούσε ακόμη και ενήλικες μαθητές/τριες σε στρεβλό επαναπροσανατολισμό ή εγκατάλειψη της συνέχειας των σπουδών τους. Ευτυχώς, χάρις και στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών φορέων, το γεγονός της μη λειτουργίας τμήματος τομέα στα ΕΠΑ.Λ. της Χίου την τελευταία στιγμή απεσοβήθη. Επειδή όμως τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από την κρίση και τελούν κάτω από ειδικό καθεστώς, προτείνουμε:
Tην προσθήκη στο άρθρο 1 του προγραφέντος ΦΕΚ που θα αναφέρει ότι: ¨ τα νησιά του Αιγαίου που οι σχολικές μονάδες τους ανήκουν στην κατηγορία Δ΄ έως Ζ΄ μέχρι το πέρας της κρίσης θα έχουν τα ελάχιστα όρια μαθητών της κατηγορίας Η΄-ΙΒ΄¨.

Ως εκ τούτου προτείνουμε:

Την πριμοδότηση με μόρια όλων των σχολείων που ανήκουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικά στην ΔΔΕ Χίου, ώστε τα σχολεία να ανεβούν κατηγορία, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν, καθιστώντας τα σχολεία ελκυστικότερα στους εκπαιδευτικούς.

Στην νομοθετική ρύθμιση να προστεθούν στα κριτήρια που προβλέπονται στο ΠΔ 111/18-10-2016 για το αν το σχολείο είναι ημερήσιο ή εσπερινό, καθώς επίσης και η μοναδικότητα του τομέα ή της ειδικότητας, ούτως ώστε να ανεβεί κατηγορία το συγκεκριμένο σχολείο με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Ευελπιστούμε σε μια άψογη συνεργασία μαζί σας και για δικές σας ενέργειες".