4 Φεβ 2017

Δεν μονιμοποιούνται οι πενταετείς πυροσβέστες - Θύελλα αντιδράσεων και στη Σάμο

Η αρμόδια υπουργός, Όλγα Γεροβασίλη ενημερώνει πως δεν προβλέπεται η μονιμοποίηση 2375 πενταετών πυροσβεστών όπως ορίζει ο νόμος 3938/11.Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των φορέων του δημόσιου τομέα όσο και τις δημοσιονομικές συνθήκες έχει προγραμματίσει τους διορισμούς και προσλήψεις τακτικού προσωπικού για τα επόμενα δύο έτη . 
Στον  εν λόγω προγραμματισμό δεν μπορούν να να περιληφθεί η ένταξη των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (2375) πυροσβεστών που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης .Και συνεχίζει η κ.Γεροβασίλη, προκειμένου όμως να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του πυροσβεστικού σώματος  και δεδομένου ότι από τις διατάξεις θα προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης όσο και η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που επιθυμούν καθώς και οι διαδικασίες βάσει των οποίων πραγματοποιούνται τα ανωτέρω, το υπουργείο μπορεί να προχωρήσει στην ανανέωση θητείας τους ,υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την επιτροπή και να προβεί στη μονιμοποίηση μόλις το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.