8 Φεβ 2017

H κ. Νιούτσικου Μαρία-Δήμητρα η διοικήτρια στο Hotspot Σάμου

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Υποδοχής κ. Τάσος Σαλτερής ενημερώνουν ότι εκδόθηκαν τα ΦΕΚ ανάληψης καθηκόντων των Διοικητών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω και Φυλακίου.
Διορίζεται η κ. Νιούτσικου Μαρία-Δήμητρα σε θέση Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανε- ωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.