24 Μαρ 2017

Προσλήψεις στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου

Προσλήψεις στις υπηρεσίες ασύλου για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου προκήρυξε το υπουργείο Εσωτερικών, με συμβάσεις 12μηνης διάρκειας.Για το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου προβλέπονται 6 θέσεις ΠΕ νομικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών και 1 θέση ΤΕ πληροφορικής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 2 Απρίλιου και ολοκληρώνεται στις 11 Απριλίου 2017.