30 Μαρ 2017

Ανακοίνωση Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίου Σάμου

Όπως είναι γνωστό το Γ.Λ.Κ. παρακράτησε μεγαλύτερο ποσοστό εισφορών υπέρ ΥΓΕΙΑΣ από αυτό που ο σχετικός νόμος προέβλεπε για το χρονικό διάστημα από 1/10/2013 έως 30/6/2016.
Μπορείτε να προμηθευτείτε αίτηση προς το Γ.Λ.Κ. ,για επανακαθορισμό και επιστροφή του ποσού της παρακράτησης, από το γραφείο του Συνδέσμου κάθε Τρίτη και Πέμπτη ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. Τηλέφωνο 2273027149.


Επίσης θα μπορείτε να προμηθευτείτε αίτηση για την επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού εισφοράς αλληλεγγύης.