28 Μαρ 2017

Αποκατάσταση Πλατείας Πυθαγόρα

Εντάχθηκε οριστικά στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»από τον Δήμο Σάμου με προϋπολογισμό 172.0000 ευρώ η αναβάθμιση- αποκατάσταση Πλατείας Πυθαγόρα..Ο δήμος Σάμου με δελτίο τύπου αναφερει :"Μετά την υποβολή από τον Δήμο Σάμου , πλήρους και ώριμου φακέλου με τίτλο ¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ¨ προϋπολογισμού 172.0000 ευρώ στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 1758, η πρόταση αξιολογήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή , και εντάχθηκε οριστικά στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» και έλαβε Κωδικό ΟΠΣ 5003812.

Προβλέπεται να τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα. Θα τοποθετηθεί μια σειρά φωτιστικών στον πέτρινο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Νικόλαο, με σκοπό να ενισχυθεί ο φωτισμός σε αυτή την πλευρά της πλατείας. Επίσης προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισμός του τμήματος του εμπορικού δρόμου πίσω από την πλατεία, με κρεμαστά φωτιστικά , δεδομένου του μικρού πλάτους του δρόμου 

Θα γίνει συμπλήρωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, με βασικό υλικό τις πλάκες μαρμάρου, στα σημεία όπου υπήρχαν οι πυραμίδες και φαίνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος. Ο σχεδιασμός της πλακόστρωσης ακολουθεί το υπάρχον σχέδιο και το συμπληρώνει. 

Θα τηρηθούν τα υπάρχοντα υψόμετρα και γενικά δεν θα αλλοιωθεί η εικόνα της πλατείας.

Η φύτευση αφορά την φύτευση μεγάλων δέντρων στη θέση των κατεστραμμένων φοινίκων, με φοίνικες ανθεκτικούς στο καταστροφικό σκαθάρι. 

Με την παρούσα πράξη , αναβαθμίζεται η πλατεία Πυθαγόρα σε επίπεδο λειτουργικότητας και αισθητικής , αποκαθιστώντας την γνώριμη χαρακτηριστική της εικόνα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και διατηρώντας ταυτόχρονα τον μνημειακό της χαρακτήρα.".