1 Μαρ 2017

Δήλωση απογραφικών στοιχείων χοιροειδών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε Σάμου καλεί όσους είναι κάτοχοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων να κάνουν απογραφή των χοιροειδών τους. Επίσης, όσοι εκτρέφουν χοιρινά που δεν είναι καταγεγραμμένα, να προσέλθουν προκειμένου να δηλώσουν το ζωϊκό τους κεφάλαιο, ανεξαρτήτως αριθμού ζώων.Για την διαδικασία καταγραφής και για οποιαδήποτε διευκρίνιση
, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. Τηλέφωνα επικοινωνίας:22733-50423 και 22733-50463