5 Απρ 2017

Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σας γνωρίζουμε τα εξής:
Φέτος προσλήφθηκαν 4.888 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ΌΛΟΙ οι πτυχιούχοι των δύο Τμημάτων Ειδικής Αγωγής του Βόλου και της Θεσσαλονίκης (2.300 συνολικά). Για να καλυφθούν οι ανάγκες προσλήφθηκαν πάλι ΌΛΟΙ οι πτυχιούχοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με διδακτορικές
και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και επιπλέον 635 δάσκαλοι από τον πίνακα γενικής εκπαίδευσης, καθώς εξαντλήθηκαν αυτοί της Ειδικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα και από αυτόν θα γίνονται προσλήψεις μόνο όταν προσληφθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής. 


Με την αποφοίτηση, το 2001, πτυχιούχων από τα τμήματα του Βόλου και της Θεσσαλονίκης δεν εκδόθηκε ΦΕΚ ώστε να ενταχθούν σε κλάδο και να τους δοθούν επαγγελματικά δικαιώματα. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δεν τους ενέτασσε σε κάποια κατηγορία. Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης δόθηκε για διαβούλευση, και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να σημειώσει τις παρατηρήσεις του. 

Το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας αποδεικνύεται με την σημαντική αύξηση των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή. Το 2014-15 προσλήφθηκαν 6.308 αναπληρωτές. Το 2015-16 προσλήφθηκαν 8.623 αναπληρωτές και το 2016-17 10.700 αναπληρωτές. 

Το σχολικό έτος 2016-17, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, ιδρύθηκαν 531 Τμήματα Ένταξης, 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 9 Δημοτικά, 5 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Στο Βόρειο Αιγαίο δημιουργήθηκαν 19 νέα Τμήματα Ένταξης και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ικαρίας. Επαναλειτούργησε επίσης το Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου μετά από πολλά χρόνια αναστολής λειτουργίας. Φέτος, άμεσα, θα ιδρυθεί το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Χίου.

Ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 

Αριστείδης Καλάργαλης

Είμαστε, πάντοτε, στη διάθεσή σας για παροχή στοιχείων, πληροφοριών και οτιδήποτε θα υποστηρίξει την παρεχόμενη εκπαίδευση.