25 Μαΐ 2017

1339 θέσεις εργασίας με συμβάσεις για τις ανάγκες ΟΤΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τη σύναψη 1339 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους.Η μισθοδοσία των 1339 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Η κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:


Περιγραφή Αριθμός

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 146

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 556

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 23

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 355

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 200

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 71

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 96