2 Μαΐ 2017

Σχέσεις Πολιτείας και ΤΕΕ στη Σάμο

Τα μέλη της Συνεργασίας Μηχανικών Σάμου - Ικαρίας, στα πλαίσια των προγραμματικών θέσεων της παράταξης, ειδικά στο επίπεδο ενημέρωσης των συναδέλφων μηχανικών και των συμπολιτών μας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι: Έχει περάσει περίπου ενάμιση μήνας από την εκλογή της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Σάμου, με πλήρη ανανέωση των μελών της
και τη συμμετοχή νέων συνάδελφων που έχουν επιδείξει εμπράκτως βούληση για συνεργασία
με τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη κοινωνία. 

Ο θεσμικός ρόλος του ΤΕΕ ως τεχνικού σύμβουλου της πολιτείας στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του πιστεύουμε πως μπορεί να επιφέρει πολλά οφέλη στο τόπο μας.

Πάγια θέση της παράταξης μας είναι η ουσιαστική συμμετοχή του ΤΕΕ μέσω των εκπρόσωπων του, οι οποίοι ορίζονται από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Σάμου, σε συμβούλια, επιτροπές διαβούλευσης, τοπικά συνέδρια, επιστημονικές επιτροπές, ακόμα και πέραν αυτών που ορίζει ο νόμος. Με αυτόν τον τρόπο το ΤΕΕ Σάμου και τα μέλη του θα έχουν αφενός πλήρη και άμεση ενημέρωση από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς και αφετέρου θα μπορούν κατόπιν επιστημονικά τεκμηριωμένης επεξεργασίας των πληροφοριών και των δεδομένων, να εκφράσουν απόψεις και θέσεις οι οποίες θα αποτελέσουν μια επιπλέον βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Τα προβλήματα είναι αρκετά, δεν αφορούν μόνο μεμονωμένα τεχνικά έργα αλλά άπτονται θέματα γενικότερης οργάνωσης και σχεδιασμού (αναπτυξιακού, πολεοδομικού, χωροταξικού, κλπ.)

Για να υπάρξει όμως αυτή η συνεργασία μεταξύ πολιτείας και ΤΕΕ πρέπει οι διοικητικοί φορείς ενός τόπου να θεωρούν θεσμικά και πρακτικά αναγκαία την ενημέρωση των εκπρόσωπων, επιστημονικών συλλόγων, φορέων, οργανώσεων, προτρέποντας τους παράλληλα να διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις. Η πολιτεία πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τις δυνατότητες του τοπικού επιστημονικού δυναμικού το οποίο είναι άριστος γνώστης των τοπικών συνθηκών και δεδομένων.


Στην εποχή της άμεσης ενημέρωσης και δραστηριοποίησης των πολιτών μέσω της τεχνολογίας, τα τοπικά προβλήματα απαιτούν λύσεις ουσιαστικές, καινοτόμες, βασισμένες σε επιστημονικά κριτήρια & μεθοδολογίες με τη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Κάθε άλλη προσέγγιση θα προσκρούει σε μικροπολιτικές συγκρούσεις και μικροσυμφέροντα οδηγώντας σε λάθη και ημίμετρα που παγιώνουν ένα καθεστώς ασυμβίβαστο με μια σύγχρονη κοινωνική προοπτική, αναπτυξιακή και πολιτισμική.

Δεν νοείται ανάπτυξη και υψηλό βιοτικό επίπεδο χωρίς σχέδια πόλεων, οικισμών και δικτύων. Χωρίς σύγχρονο χωροταξικό και αλλαγές στις χρήσεις γης. Χωρίς επάρκεια στη λειτουργία των θεσμικών εργαλείων που θα προστατέψουν και θα αναβαθμίσου το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των 150 και πλέον μηχανικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μελών του ΤΕΕ στο τόπο μας, που μπορούν και οφείλουν να συνδράμουν με την εργασία και την κοινωνική προσφορά τους.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν από την Ν.Ε. του ΤΕΕ Σάμου και μέλη της για να υιοθετηθούν οι παραπάνω ευεργετικές για τον τόπο πεποιθήσεις, οι διαδικασίες με τις οποίες παίρνονται αποφάσεις σε τοπικό αλλά και σε υπερτοπικό επίπεδο ακολουθούν το δρόμο της εσωστρέφειας, της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης και της απαξίωσης των επιστημονικών φορέων.
Δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε στους λόγους για τους οποίους εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει βελτίωση σε αυτές τις διαδικασίες στο νησί της Σάμου. Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών είναι γνωστά σε όλους και γίνονται ακόμη ποιο εμφανή εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Θα θέλαμε όμως να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα επιλογών των τοπικών και υπερτοπικών διοικητικών φορέων που προωθούν σύμφωνα με την δική μας άποψη την απαξίωση του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου και συνεργάτη της πολιτείας συμφώνα με τον θεσμικό του ρόλο.

Συγκεκριμένα παραθέτουμε πρόσφατα παραδείγματα παρουσιάσεων, συναντήσεων και διαβουλεύσεων στα οποία δεν προσκλήθηκαν οι εκπρόσωποι της ΝΕ του ΤΕΕ Σάμου:

• Παρουσίαση - άτυπη διαβούλευση που αφορούσε τη Μελέτη του Σχεδίου Όρων Δόμησης & Χρήσεων Γης Λιμένα Πυθαγορείου που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 στο Πυθαγόρειο.

• Συνάντηση & συνέντευξη τύπου στελεχών του ΥΠΕΚΑ με τη Δημοτική Αρχή Σάμου για το Ξενία Σάμου (31/03/2017). Για το θέμα του Ξενία αρκετά μέλη του ΤΕΕ, μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες αλλά και θεσμικούς ρόλους, έχουν κατά καιρούς συμβάλει αφιλοκερδώς στην δραστηριοποίηση της πολιτείας, την ενημέρωση των πολιτών, την έρευνα, τη καταγραφή προβλημάτων και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

• Παρουσίαση του πρότυπου έργου αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του Ευπαλίνειου Υδραγωγείου από την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού Κας Λυδίας Κονιόρδου, το βουλευτή Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη, στελέχη της ΤΑ, τοπικούς φορείς & ΜΜΕ στο Πυθαγόρειο Σάμου (24/4/2017).

• Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων• Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων• Παρουσίαση Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στοΗραίον Σάμου. (26/04/2017)

Ελπίζουμε στην άμεση και δέουσα ευαισθητοποίηση για να υπάρξουν επιτέλους ουσιαστικές εξελίξεις.


Ο εκπρόσωπος της Παράταξης


ΒΑΛΑΤΣΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός