13 Μαΐ 2017

Αίτημα για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, αποφάσισε την άμεση αποστολή επιστολής προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αίτημα την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο μοναδικό πλέον ίδρυμα στη χώρα, όπου τα επί μακρόν λειτουργούντα τρία τμήματα Μηχανικών αναιτίως δεν έχουν ενταχθεί σε Πολυτεχνική Σχολή. Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα του κ. Πρύτανη αναφορικά με την πρότασή του περί Ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η πρωτοβουλία αυτή στην ουσία αποτελεί θεσμική τακτοποίηση ήδη λειτουργούντων Τμημάτων, προκαλεί ελάχιστη δαπάνη για τη χώρα της τάξης των 7.000 ευρώ ετησίως, ενώ δεν δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα σε οποιαδήποτε άλλο ίδρυμα ή σε φοιτητές ή σε αποφοίτους άλλων ιδρυμάτων. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

Πηγή: Foititikanea.gr