2 Μαΐ 2017

Προγραμματισμένες Διακοπές Τροφοδότησης

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Στο παρακάτω πινάκα θα δείτε τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης στη Σάμο μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαΐου.